Högkänslighet & Tester

Är du högkänslig?

Den amerikanska forskaren och psykologen Elaine Aron har tagit fram ett självtest som du kan göra för att se om du tillhör gruppen högkänsliga. Det ursprungliga testet finns i Elaine Arons bok The Highly Sensitive Person och publiceras här i svensk översättning med tillstånd av Kensington Publishing Corp. Alla rättigheter reserverade.

Här kan du testa om du är högkänslig

Är du sensationssökande?

70 % av alla högkänsliga är introverta medan 30 % är extroverta. Många högkänsliga är också födda med ytterligare ett temperamentsdrag som kallas sensationssökande (Sensation Seeking). I själva verket handlar det mer om att söka nya upplevelser (Novelty Seeking) än om att agera impulsivt och att ta höga risker. Allt begär efter någonting nytt kommer alltid att stå i relation till hur mycket man är villig att riskera. Högkänsliga personer tar inga risker annat än om de är högst välkalkylerade.  Vad är högkänslighet?

Högkänslighet är ett temperamentsdrag som återfinns i generna hos cirka 20 % av alla människor (jämt fördelat mellan pojkar och flickor) och nästan alla djur. Högkänsligheten är en del av din identitet, ditt sätt att fungera. Den är en strategi inom evolutionen som går ut på att först överväga och sedan agera (den motsatta strategin är vanligare och går ut på att agera snabbt för att hinna först, och att sedan tänka efter): När du står inför en ny situation stannar du upp en stund för att på ett djupare sätt bearbeta alla sinnesintryck från omgivningen. Du lägger märke till subtila ting, sådant som andra inte noterar. Du anar faror och inser konsekvenserna av ett handlande innan andra gör det. Dessutom är du extra mottaglig, både för din fysiska och emotionella miljö. Alla yttre stimuli, dina kroppssignaler och intensiva känslor gör att du lätt blir överbelastad och överstimulerad. Då behöver du få vila från allt i ett tyst och gärna mörkt rum.