Hem

Nyhet! 
Tänk om den här boken hade funnits när jag själv gjorde min upptäckt! 
Då hade jag på ett enkelt sätt kunnat få svar på frågor som:

Vad är egentligen "högkänslighet"?
Vad har högkänsliga människor gemensamt?
Varför utgör högkänsliga människor en minoritet?
​Fungerar den högkänsliga hjärnan annorlunda?
Är högkänsliga människor intelligentare än andra?
Hur inverkar högkänsligheten på våra liv?
Hur kan jag göra för att leva ett balanserat liv i en värld som inte alltid förstår mig? 

Boken bygger på vedertagen forskning och guidar dig runt i högkänslighetens fascinerande värld.
Ju mer du lär dig om högkänslighet, desto bättre lär du känna dig själv, ditt sätt att tänka och fungera. Den högkänsliga personen behöver nämligen sitt sätt att leva i harmoni med sitt temperamentsdrag.

Utgiven av BoD förlag, ISBN 9789176996249 (mjukband 144 sid.). Finns i välsorterade bokhandlare (bl.a. hos Hedengrens i Stockholm) samt hos de flesta internetbokhandlare, som bokus.com, adlibris.com och books.google.com.
Varmt välkommen hit!

Om du är en högkänslig person eller har ett högkänsligt barn har du kommit rätt! Tanken med den här webbsidan är att informera om just högkänslighet. Ju mer vi lär oss om detta medfödda personlighetsdrag (eller temperamentsdrag), desto bättre kan vi förstå oss själva och lära oss leva i harmoni med vår högkänslighet och omgivning. Kanske du inte själv är högkänslig men känner någon som är det - då kan den information du får här hjälpa dig att förstå den personen bättre.

Denna webbsida baserar sig på den forskning kring Sensory Processing Sensitivity (SPS) (den vetenskapliga termen för högkänslighet) som pågår runt om i världen. En person som är oumbärlig i detta sammanhang är den amerikanska psykologen och forskaren Elaine Aron (se nedan). Det var hon som i början av 1990-talet började studera högkänslighet (High Sensitivity) hos människan, och som håller den breda publiken underrättad om sina egna och andras forskningsresultat. Genom åren har Elaine Aron skrivit flera böcker och en beaktansvärd mängd artiklar som har publicerats i kända internationella tidskrifter inom psykologi och samlevnadsvetenskap. Hon har givit tillstånd till att texter och artiklar från hennes egen webbsida www.hsperson.com översätts till svenska och publiceras här. Några artiklar finner du redan i Artikelhörnan men också under Barn & Ungdom. De översätts och publiceras efter hand, så välkommen att titta in emellanåt.

I Artikelhörnan finner du också artiklar (översatta till svenska) av den amerikanske psykologen och författaren Ted Zeff, som har specialiserat sig på högkänslighet hos pojkar och män. Hans böcker finns listade här

För att komma till Sveriges förening för högkänsliga (SFH) klicka här. Där finns en utförlig litteraturlista.

Hälsning från Elaine Aron till alla högkänsliga i Sverige!

Det gläder mig att kunna nå ut på svenska till er alla via den här webbsidan om högkänslighet. Jag vill tacka Else Marie så mycket för hennes frivilliga insatser som gör detta möjligt. 

"Eftersom jag själv är högkänslig förstår jag verkligen att du vill lära dig så mycket som möjligt om detta temperamentsdrag som du kanske just har upptäckt hos dig själv. Några av er kan behöva lite tid för att finna er tillrätta med upptäckten medan andra ser den som en stor befrielse. Oavsett vilket, ska du veta att du absolut inte är ensam! När allt kommer omkring utgör vi högkänsliga 15-20 % av den globala befolkningen. Tack vare vår känslighet kan vi spela en väsentlig roll i denna värld. Detta och mycket mer om temperamentsdraget - hur det inverkar på alla aspekter av ditt liv och hur du kan hantera detta - är ämnet för min bok Den högkänsliga människan - konsten att må bra i en överväldigande värld (Egia förlag), som också innehåller några av de senaste rönen inom forskningen. Du är förstås hjärtligt välkommen att titta in på Artikelhörnan där det finns artiklar (på svenska) som jag hoppas kan ge svar på dina eventuella undringar."
Bästa hälsningar Elaine Aron