Frågor & Svar

Här följer svar på vanligt förekommande frågor. Svaren kommer från utomstående seriösa källor såvida inte annat anges. De är inte menade att ersätta eventuell professionell rådgivning. Om du vill ställa någon fråga, upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar, skriv gärna till mig: info@hsperson.se