Frågor & Svar

Här följer svar på vanligt förekommande frågor. Svaren kan komma från utomstående seriösa källor samt mina personliga funderingar och slutsatser. De är inte menade att ersätta eventuell professionell rådgivning. Om du vill ställa någon fråga, upptäcker felaktigheter eller har förslag på förbättringar, skriv gärna till mig: info@hsperson.se